Probudili jste se a nemůžete otočit hlavou? Při hlubokém nádechu Vás píchne v žebrech? Či Vás snad bolí v křížové oblasti? Mobilizace a trakce Vám od těchto potíží pomohou.

 

Jedná se o mechanické uvolnění funkčních kloubních blokád – nejčastější funkční poruchy v pohybovém aparátu, kdy se plošky daného kloubu posunou do nefyziologického postavení. Stává se tak v důsledku nesprávných pohybových stereotypů, jednostranného zatěžování, dlouhodobé imobilizace, prudkých, nekoordinovaných pohybů, nesprávného držení těla nebo svalové dysbalance.

Mobilizace je postupné a nenásilné obnovování hybnosti kloubu buď jemným repetitivním pružením v místě blokády, nebo tahem v podélné ose kloubu, tzv. trakcí (trakce jsou známé jako vyvěšování).

Objednat se

Potřebujete pomoct od bolesti?

Objednat se
Mobilizace a trakce

Čas Cena
* 30 minut 500,- Kč
* 45 minut 750,- Kč
* 60 minut 1000,- Kč

 

*Jedná se o délku fyzioterapeutického ošetření, ne o délku konkrétní techniky. Jednotlivé techniky při ošetření kombinujeme podle potřeb pacienta.

Kontraindikace celkové

  • Horečnatá, infekční nebo akutně zánětlivá onemocnění
  • Stavy vyžadující klid na lůžku, selhávání životně důležitých funkcí
  • Celkové tělesné vyčerpání nebo sešlost
  • Otoky nejasného původu
  • Opilost, stavy pod vlivem psychotropních drog, akutní psychózy

Kontraindikace lokální

  • Zanícené klouby
  • Dysfunkce vazů
  • Kloubní náhrady
  • Hypermobilita
  • Pozitivní trakční test

Zeptat se

Potřebuji se poradit

Zeptat se